Muntentoren

Dit gebouw heet de Muntentoren omdat het van 1685 tot 1708 in gebruik is geweest als werkplaats van de Deventer muntmeesters, die er de stedelijke munt sloegen. Peter Sluysken was de laatste en de bekendste muntmeester van Deventer.

Daarvóór was het waarschijnlijk een pakhuis. In 1560 heeft men op het hoge pand een verdieping gebouwd, waarbij de trap niet ín, maar náást het huis werd aangebracht, in het torentje. Na 1708 werd het gebouw weer gebruikt als pakhuis, maar het pand werd slecht onderhouden.
In februari 1945 werd de Muntentoren bijna geheel verwoest bij een bombardement. Na de oorlog werd het complex grondig gerestaureerd. Het diende vervolgens als tentoonstellingsruimte voor kunst en bood onderdak aan diverse andere culturele en wetenschappelijke bijeenkomsten. Hieraan herinnert de gevelsteen, waarop een schilderspalet, muziekinstrumenten en een uil zijn afgebeeld. Tegenwoordig functioneert de Muntentoren als kerkgebouw.
Boven de buitendeur zijn in een sluitsteen de woorden 'Die Munte' gebeiteld, die ons herinneren aan de tijd van de muntmeesters.