Burgers Rijwielfabriek

Een fiets werd toen nog ‘vélocipède’ genoemd. De eerste vélocipèdes werden door de smid Hendricus Burgers gemaakt in een gehuurde woning ’Achter den Broederen’. In 1869 richtte Burgers in de Smedenstraat de ‘Eerste Nederlandsche Fabriek van Vélocipèden’ op. Eerst waren de fietsen nog van hout gemaakt. Rond 1890 verscheen het ‘stalen ros’. Al gauw werden rijwielverenigingen opgericht, zoals de club ‘Immer Weiter’. Er werden wedstrijden georganiseerd.
Later werden er in de Burgersfabriek niet alleen rijwielen, maar zelfs een enkele auto en een motorfiets gemaakt. Het bedrijf Burgers maakte een geweldige groei door en werd verplaatst naar de Rozengaarderweg. De fabriek werd in 1961 gesloten en is nu geheel verdwenen.

De fiets die je op de foto ziet heet een 'houten doorloper'.