Bolwerksmolen

De Bolwerksmolen is een achtkantige bovenkruier, uitgevoerd met drie zaagramen. Alleen de kop is draaibaar om het gevlucht naar de wind te draaien. Met het gevlucht wordt het samenstel van de vier wieken bedoeld. In de loop der tijden ging het bergafwaarts met de molen, die op den duur alleen nog voor houtopslag werd gebruikt. In 1974 werd begonnen met de restauratie van de molen en de bijgebouwen. De molen doet nu nog op sommige dagen dienst als houtzaagmolen en heeft een museumfunctie gekregen.
Vroeger waren er een heleboel molens in Deventer. In de veertiende eeuw stonden er al zo'n tien windmolens net buiten de stad. Het waren vooral korenmolens en oliemolens. Behalve windmolens kwamen er later ook nog enkele watermolens. Tegelijk met het slopen van de vestingwerken in 1875 verdwenen de meeste molens. Ze waren niet meer nodig omdat andere energiebronnen in gebruik werden genomen, zoals stoommachines, gas en in de twintigste eeuw electriciteit.