Badorfpot

Deze pot is genoemd naar de plaats van herkomst: Badorf in de omgeving van Keulen. Van de achtste tot de tiende eeuw werden dit soort potten op grote schaal uitgevoerd, tot in Zweden toe. Behalve in Deventer zijn ze ook in Dorestad aangetroffen. Deventer en Dorestad waren in die tijd al belangrijke handelsnederzettingen. Resten van dit soort potten zijn hier aangetroffen bij opgravingen in de Polstraat, Nieuwe Markt en Noordenberg-kwartier. Kenmerkend voor dit soort aardewerk is de versiering van radstempelwerk.Opvallend bij deze pot zijn ook de opgelegde banden die vanaf de bovenrand tot het midden lopen. Die banden zijn versierd met indrukken van een vinger. Deze pot werd gevonden onder de keldervloer van de panden Barmhartigesteeg 7-9 en is nu te zien in het Historisch Museum Deventer. Verw.1: Hanzestad