Verzet 1940-1945

Tijdens de oorlogsjaren hebben honderden mensen uit Deventer en omgeving geprobeerd om de bezetters tegen te werken. Op verschillende manieren werden er acties ondernomen, zoals het traag uitvoeren van opdrachten, het onderdak bieden aan onderduikers, het vervalsen van papieren, het drukken en verspreiden van berichten, het wegsmokkelen van gezochte mensen of het uitvoeren van aanvallen op Duitse doelen. Sommige mensen sloten zich aaneen in een verzetsgroep. Ze verichtten vaak gevaarlijk werk met gevaar voor eigen leven. Sommige verzetsstrijders werden verraden en door de Duitsers opgepakt en meestal ter dood gebracht.
Vlak voor de bevrijding werd nog een verzetsgroep door de Duitsers opgepakt in de Twentolfabriek. (zie Twentol-monument). Ook de gevangen verzetsstrijders op het landgoed Oxerhof werden vlak voor de bevrijding door de Duitsers gedood. Na de oorlog werd aan de Verzetslaan een monument opgericht ter nagedachtenis aan de 57 Deventenaren die tijdens de oorlog in het verzet actief waren en daarbij het leven hebben gelaten.