Stadsplattegrond van Johannes Blaeu

Hier zie je twee plattegronden van Deventer. De eerste is door Braun en Hogenberg gemaakt en is uit het begin van de 80-jarige oorlog (1570-1580). Zestig jaar later ziet de stad er heel anders uit. Kijk maar op de tweede plattegrond, die in 1649 gemaakt is door Johannes Blaeu.

Tussen 1597 en 1621 werd er een geheel nieuwe verdedigingsgordel om de stad aangelegd, omdat de oude stadsmuren niet meer bestand waren tegen grof geschut. Rondom de stad werden in een stervormig patroon wallen opgeworpen van aarde. Dit stervormig patroon is goed te zien op de stadsplattegrond van Blaeu. In de wallen kwamen behalve het al bestaande Graaf van Burenbolwerk nog zeven bastions (bolwerken) met ieder vijf hoeken te liggen: het Molenbolwerk, Justitiebolwerk, Hellenbolwerk, Pikeursbolwerk, Varkensbolwerk, Nassaubolwerk en Prinsenbolwerk. Deze bastions waren belangrijk voor een goede verdediging van de stad. Ze zorgden ervoor dat er geen dode hoeken in het schootsveld waren. De rechte stukken in de wal tussen de bastions werden beschermd door de driehoekige ravelijnen. De verdedigingsgordel werd omgeven door een nieuw gegraven brede en diepe gracht.

Vanaf 1874 werden de vestingwerken afgebroken. Maar het stratenpatroon is grotendeels hetzelfde gebleven, zoals Blaeu het heeft afgebeeld in 1649.