Porseleinen bord

Dit bord, dat gemaakt is te Meissen in Duitsland in de jaren 1772-1774, is een onderdeel van een servies dat uit vierhonderd delen bestond. Het werd door de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) aan stadhouder Willem V geschonken. Het servies is versierd met Nederlandse stads- en dorpsgezichten.
In het midden van dit bord is een Deventer stadsgezicht weergegeven, naar een prent van Caspar Philips Jacobsz. Je ziet de Schipbrug over de IJssel, de kerktorens en de molens.
Rondom het stadsgezicht is een vergulde omlijsting aangebracht. Bovenaan zie je de typische rocaille-vorm. Dat is een schelpvormige versiering, die veel voorkomt in de rococo-stijl van die tijd. Het bord is aan de rand versierd met bloem- en bladmotieven.

In 1795 werd het servies waarvan dit bord deel uitmaakte, door de prinselijke familie van stadhouder Willem V meegenomen naar Engeland. Daar is het servies verstrooid geraakt, alhoewel Rijksmuseum Paleis Het Loo weer een aantal serviesdelen bij elkaar heeft weten te krijgen.
Sinds 1963 is het 'Deventer' bord eigendom van de Gemeente Musea Deventer.