Pieter van Anraedt

De schilder Pieter van Anraedt werd omstreeks 1635 geboren, waarschijnlijk in Utrecht. Waar hij is opgeleid is niet bekend. Hij ging in Deventer wonen en trouwde met Antonia van der Veen, dochter van de Deventer dichter Jan van der Veen.
Pieter van Anraedt heeft vrijwel uitsluitend portretten geschilderd, net als Gerard ter Borch. In het Rampjaar 1672 vluchtte Van Anraedt naar Amsterdam.Hij stierf in 1678.
Het Historisch Museum Deventer bezit diverse portretten van de hand van Van Anraedt.
Dit schilderij is een uitzondering op de reeks van portretten die Van Anraedt schilderde. Het is getiteld: Afscheid van ritmeester Hendrick de Sandra, uitgeleide gedaan door zijn echtgenote en drie kinderen (circa 1661). Op het bordes van een gebouw schudt de ritmeester zijn vrouw de hand. Links staan hun drie kinderen. Achter deze kinderen heeft de schilder zichzelf, enigszins vaag, afgebeeld. Rechts is een aantal ruiters voor hoge dennenbomen te zien. Gebouw en landschap zijn waarschijnlijk fantasie.
afb: Afscheid van ritmeester Hendrick de Sandra, uitgeleide gedaan door zijn echtgenote en drie kinderen (zie Dev. Jaarboek 2010, p. 55)
verwijzing naar: Hendrick de Sandra