Magistraat

Dit schilderij, 'De Stadsraad of Magistraat van Deventer' , is in 1667 door Gerard ter Borch gemaakt. Het geeft het stadsbestuur weer, gezeten in de 'raetkamer' (de oude raadzaal). Het stadsbestuur bestond uit twaalf schepenen en vier raden. De twee schepenen die op dat moment burgemeester waren zitten achteraan in het midden op het verhoogde burgemeestersgestoelte. Het zijn Jan Stikke en Jan van Schriek. Vooraan in het midden zitten de vier stadssecretarissen. De stadsbestuurders behoorden tot de rijkste en voornaamste Deventer families. Zo zien we op dit schilderij leden van bekende families zoals o.a. Nilant, Mariënburgh, Jordens, Van Duren, Van Steenbergen, Van Suchtelen en Van Boeckholt. Eigenlijk was het een soort familieregering.

De Deventer beeldsnijder Derck Daniëls (1632-1710) maakte de rijk versierde en vergulde lijst. Hierop symbolen van een rechtvaardig stadsbestuur dat voor vrede en veiligheid zorgt. De hoorns van overvloed geven de bloei van de handel, kunsten en wetenschap weer, die door deze magistraat worden bevorderd.
Het schilderij hangt tegenwoordig in de koffiekamer van het stadhuis, op de eerste verdieping.
verwijzing 1 naar: Gerard ter Borch; verwijzing 2 naar: Stadsbestuur; verwijzing 3 naar: Regentenfamilies