Liudger (Ludgerus)

Liudger was de kleinzoon van een Friese edelman. Hij werd in het jaar 742 geboren in Zuilen bij Utrecht. Hij kreeg een opleiding aan de abdijschool van abt Gregorius in Utrecht, dezelfde Gregorius die Lebuinus naar de IJsselstreek stuurde om de Saksen te bekeren tot het christendom. Na de opleiding aan de abdijschool studeerde Liudger aan de beroemdste school van Europa in het Engelse York.
In 777 begon Liudger zijn werk als missionaris in Deventer als helper van Lebuinus. Een missionaris is een priester die het katholieke geloof verkondigt. Liudger herbouwde het door de Saksen verwoeste kerkje van Lebuinus. Zijn werkzaamheden breidden zich daarna uit naar het noorden, waar hij het christendom verkondigde aan de Friezen in navolging van de missionarissen Bonifatius en Willibrordus. Daarna verrichtte hij zijn werk onder de Saksen. In de Gelderse Achterhoek liet hij enkele kerkjes bouwen. Nu nog zijn enkele kerken in die streek genoemd naar Ludgerus, de latijnse naam van Liudger.
Ludgerus trok verder richting Duitsland. In 796 stichtte hij een klooster in Werden bij Essen. In 805 werd hij in Keulen gewijd tot bisschop. Hij was de eerste bisschop van Münster.
Ludgerus stierf in 809 en werd begraven in zijn klooster te Werden.