Jordenshuis

In 1740 gaven Adriaen Sloet en zijn vrouw Frederika Grevink opdracht om een nieuwe gevel aan te brengen voor drie aaneengelegen panden in de Papenstraat (nu nr. 26). (Aan de achterzijde van het gebouw kun je nog goed zien dat het eigenlijk drie panden zijn). De voorgevels die er stonden werden vervangen door één lijstgevel, die over de gehele breedte werd beëindigd door een doorgaande kroonlijst. De zes schelpvormige consoles (draagstenen) die zich direct onder de kroonlijst bevinden, zijn uitgevoerd in de typische rococostijl uit die tijd. Het interieur heeft plafonds, wanden en schouwen met, eveneens, prachtig rococostucwerk.

Het huis kreeg pas na 1806 de naam Jordenshuis, genoemd naar de familie Jordens, die eigenaar werd tot 1930. Veel leden van deze familie hadden rechten gestudeerd, en zij hadden in dit pand ook hun kantoor van notaris of een ander juridisch ambt. Bovendien was deze vooraanstaande familie van 1646 tot 1787 onafgebroken vertegenwoordigd in de stedelijke regering.
De familie Jordens had ook nog belangrijke bezittingen buiten de stad, zoals het huis "De Bannink" bij Colmschate.
verwijzing 1 naar: Regentenfamilies; verwijzing 2 naar: Jordenshofje; 3: naar Klokgevels