Joods schooltje

Op het adres Roggestraat 3-5 was van 1809 tot 1892 de eerste synagoge van Deventer gevestigd. Toen deze synagoge (het sjoeltje genoemd) te klein werd verrees er aan de Golstraat een grotere synagoge. De oude synagoge deed toen dienst als school. Hier kwamen de joodse kinderen, die op allerlei scholen zaten, regelmatig bijeen voor joods godsdienstonderwijs. Ze leerden Hebreeuws lezen en ze bestudeerden de Tora, het heilige boek van de joden.

In 1951 werd het gebouwtje verkocht en kreeg het verschillende bestemmingen, waaronder die van bioscoop en het eerste Deventer filmhuis. Vanaf 1996 is er het Etty Hillesum Centrum gevestigd. Dit is een informatiecentrum over de persoon Etty Hillesum en er worden tentoonstellingen, cursussen en lezingen gehouden over onderwerpen als vreemdelingenhaat, rascisme en fascisme.