Huis 'De Schuur'

Naast het Landshuis aan het Grote Kerkhof heeft ooit een pand gestaan dat net zo mooi was als het Landshuis.
In 1442 werd 'Die Schuer' voor het eerst genoemd. Het huis lag in die tijd nog samen met de Brunenberg (het latere Landshuis) en nog twee huizen, De Halve Maan en het Olde Credeshuus, aan een straat die pas in 1644 een plein werd: het Grote Kerkhof. In 1558 werd er een prachtige renaissancegevel voor De Schuur gezet, versierd door lijstwerk, ondersteund door pilasters, en bekroond door een zeer rijke topgevel, met daarop enkele spreuken. Een bekende bewoner van De Schuur was Gisbert Cuper (1644-1716), hoogleraar aan het Athenaeum Illustre en burgemeester van Deventer.
In 1862 werd het huis een sociëteit. De nieuwe eigenaar liet de prachtige gevel slopen en zette er een lelijke gevel voor in de plaats. Later ging het gebouw dienen als entree en foyer van de schouwburg. Samen met de twee andere panden tussen De Schuur en het Landshuis werden deze drie gebouwen later de schouwburg.
Die bleef bestaan tot 1953, toen de drie panden werden afgebroken om er een nieuwe schouwburg te bouwen.
Die is nu ook weer afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe stadskantoor.
Afb.: 'Het Kerkhof', litho naar Van 't Zant (DIB 004258)
Verw. 1: Landshuis; 2: Gisbert Cuper