Hanzegevels

De huizen op de hoek Boterstraat/Brink stammen uit het eind van de vijftiende eeuw. De bouwstijl wordt laat-gotisch genoemd. De huizen hebben topgevels vóór en achter met daartussen een zadeldak. In de gevels aan de kant van de Boterstraat zie je op de eerste en tweede verdieping fraaie korfbogen. De zolderverdieping heeft spitsbogen. Het huis aan de Brinkzijde draagt de naam ‘Kronenberg’. Het andere huis heet ‘de Olde Munte’ of ‘Vogelsang’. In de negentiende eeuw zijn beide panden verbouwd tot pakhuis en is in de nok een hijswerktuig aangebracht. Een oud hijsrad uit het eind van de vijftiende eeuw bevindt zich aan de binnenkant. Deze gevels worden ook wel Hanzegevels genoemd, omdat soortgelijke huizen met korfbogen ook voorkomen in andere Hanzesteden, zoals Doesburg, Lübeck en Rostock. Verw. naar Oude gevels