Handschrift uit vrouwenklooster

Een oud handschrift, afkomstig uit het vrouwenklooster van Diepenveen, bevat uittreksels uit de tekstenverzameling van Florens Radewijns (1350-1400). Florens Radewijns was na het overlijden van Geert Grote in 1384 de leider van de Broeders des Gemenen Levens.

De teksten van Florens Radewijns werden na zijn dood geschonken aan de Zusters van Diepenveen met het verzoek “oretur pro anima eius”. (“Moge er voor zijn ziel gebeden worden”.) De zusters hebben in hun klooster te Diepenveen in de periode 1400-1425 niet alleen voor Florens gebeden, maar ook belangrijke teksten van hem overgeschreven. Verw. 1: klooster Diepenveen; verw. 2: Florens Radewijns; verw. 3: Handschriften; verw. 4: Moderne Devotie