Hal stadhuis

In 1766 en in 1776 werd op de oostelijke zijmuur in de hal van het stadhuis fraai stucwerk aangebracht. Stucwerk is pleisterwerk met behulp van gips.
Op de schoorsteen is het stadswapen met de adelaar en de kroon van het Duitse keizerrijk aangebracht, dat herinnert aan Deventer als Vrije Keizerlijke Hanzestad.
Links zie je de letters S P Q D (Senatus Populus Que Daventriensis = de senaat en het volk van Deventer). De stadsbestuurders vergeleken zichzelf dus met de bestuurders (senaat) uit het vroegere Romeinse Rijk. Ook hadden de opdrachtgevers voor dit stucwerk een voorliefde voor teksten uit het Oude Testament. Zo is rechts in het Latijn de volgende psalmtekst te lezen: Super Alas Aquilarum Portavi te. Dat betekent: 'Op de vleugels van de adelaar heb ik u gedragen'. De stadsregering wilde dus graag haar voorname positie benadrukken.
Al deze voorstellingen zijn omgeven door sierlijke lijnen en krullen, geheel in de sfeer van de speelse rococo-stijl uit die tijd.
In de hal van het stadhuis hangen ook ... gildenborden uit de zeventiende eeuw.


verw. 1 naar: Stadhuis; verw. 2 naar: Stadhouder Willem V: verw. 3: Rococo-stijl; verw. 4: Gildenborden