Goedkope Sam, de Man van Deventer

Tot de Tweede Wereldoorlog kende Deventer veel bekende joodse zaken, zoals "De Sajetbaal", de groothandel in garens van M.S. Noach op de hoek van de Noordenbergstraat en het Klooster, en de groothandel in lompen en huiden van A.S. Noach, eveneens in de Noordenbergstraat.
Maar de bekendste Noach in Deventer was "Goedkope Sam, de Man van Deventer", die op de hoek van de Nieuwstraat en de Kuiperstraat een winkel in textielgoederen had. Sam Noach was binnen en buiten Deventer bekend vanwege zijn zeer bijzondere manier van handeldrijven in, met name, "Vlaams Kloosterlinnen". Zijn manier van reclamemaken was heel direct en persoonlijk: met een foto van zichzelf kondigde hij zich in de kranten aan met "Hier ben ik!" en ook door zichzelf vaak tot het middelpunt van belangrijke gebeurtenissen te maken.
Sam was geboren in 1882 en trad als jongen in dienst van een textielhandelaar. Met de zoon van de baas reisde hij de markten in de omgeving van Deventer af. Toen hij achttien jaar was, begon hij voor zichzelf. Met een grote kar met textielgoederen ging hij langs de deuren. Later had hij de winkel, maar daar stond hij nooit zelf, want hij was altijd op pad. Hij was optimistisch van aard en gauw geneigd tot een grap. Toen hij voor een sollicitatie als minister in Den Haag was afgewezen, zei hij laconiek dat hij tóch de lakens zou blijven uitdelen.
In de oorlog weigerde Sam onder te duiken. Hij werd opgepakt en stierf in 1942 in concentratiekamp Auschwitz.
Deze gevelreclame in de Kuiperstraat is enkele jaren geleden gerestaureerd.