Gisbert Cuper

De Deventer schilder Gerard ter Borch (1617-1681) schilderde tussen 1670 en 1680 dit kleine portret van de burgemeester en geleerde Gisbert Cuper uit Deventer. Het schilderij is in olieverf op koper geschilderd en is slechts 19 centimeter hoog.
Cuper draagt een grote blonde pruik en een paarsrode kamerjas afgezet met wit bont. De lijst is van de Deventer beeldsnijder Derck Daniëls.

Gisbert Cuper (1644-1716) werd in 1668, toen hij nog maar 24 jaar oud was, hoogleraar in de klassieke geschiedenis en welsprekendheid aan het Deventer Athenaeum. Een paar jaar later werd hij rector van deze hogeschool. Behalve lid van het Deventer stadsbestuur was hij ook gedeputeerde in de Staten van Overijssel en politiek actief in Den Haag.
Hij beoefende wetenschap op veel terreinen, waarbij oudheidkunde en numismatiek (munt- en penningkunde) hem het meest interesseerden. Hij was een verwoed verzamelaar van antiquiteiten (voorwerpen uit de oudheid) en van mooie boeken. Zijn bibliotheek in zijn huis aan het Grote Kerkhof was veel groter dan de Stads- of Athenaeumbibliotheek. Hij correspondeerde met geleerden uit heel Europa en met de paus. Frederik I, de koning van Pruisen kwam bij hem logeren om zijn verzamelingen te bewonderen.
Tot zijn dood bleef Cuper lid van het stadsbestuur.
verw. 1 naar: Gerard ter Borch; verw. 2 naar: Stadsbestuur; verw. 3 naar Athenaeum Illustre