Fronton

Een fronton is een driehoekige bekroning van een gevel, een ingang of een toegangspoort. Zo'n fronton bevat meestal een omlijsting.
In de Oudheid werd deze bouwwijze al toegepast door Grieken en Romeinen. Hun tempels waren aan de voorzijde meestal voorzien van een fronton. In de zeventiende eeuw werd deze klassieke bouwwijze overal in Europa weer toegepast. Ook in Deventer komen gevels voor met een fronton, bijv. de huizen Assenstraat 14 en Polstraat 18.
Ook het poortje van het vroegere Meyershofje, dat zich nu op het Bergkerkplein bevindt, heeft een fronton. Het gebouw 'De Hereeniging' aan de Grote Poot heeft eveneens een indrukwekkend fronton. Dit gebouw stamt uit de negentiende eeuw, toen opnieuw de klassieke bouwstijl weer werd toegepast (neo-klassiek).