Etty Hillesum Centrum

Het Etty Hillesum Centrum, opgericht op 5 mei 1996, is gevestigd in het gebouw dat van 1799 tot 1892 in gebruik was als Joodse Synagoge. Daarna deed het gebouw dienst als sjoel (Joodse school) en nog later als bioscoop.
Doel van het Etty Hillesum Centrum is het schenken van aandacht aan de geschiedenis van de Deventer Joden en in het bijzonder aan Etty Hillesum. Ook besteedt het Centrum veel aandacht aan thema's als rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat, gevaren van nationalisme, fascisme en rascisme. Er worden tentoonstellingen, lezingen en cursussen georganiseerd. Op een wand in het gebouw is een tekst telezen uit het dagboek van Etty Hillesum:

"de omstandigheden, de goede en de slechte, moet men aanvaarden, wat niet belemmert dat men zijn leven kan wijden om de slechte te verbeteren"