Duitse inval

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 passeerden Duitse troepen de grens met Nederland. Wegversperringen en vernielingen leverden wel enige vertraging op maar verhinderden niet dat de opmars over de weg doorging. Een verrassing was de komst van een pantsertrein, gevolgd door twee treinen met manschappen. Deventer was de eerste bestemming. Geprobeerd werd om de treinen tegen te houden door het omzetten van wissels en het plaatsen van blokkades, maar om tien uur werd Holten al gepasseerd. In Deventer werd een nieuw obstakel opgeworpen : de schipbrug en de spoorbrug werden door Nederlandse soldaten opgeblazen. De spoorbrug over het Overijssels kanaal bij de Snipperling werd opengedraaid en het draaimechanisme werd vernield. Zo konden de Duitsers de IJssel niet oversteken. Bij Zutphen lukte dat echter wel en zo naderde het Duitse leger van die kant Deventer. Hevige beschietingen en een vijandelijke overmacht zorgden er voor dat de strijd bij Deventer al op 11 mei voorbij was. De bevolking was nu overgeleverd aan de Duitse bezetter en dat was al gauw te merken.

afb. vernielde spoorbrug?

Verw. naar Oorlog 1940-1945