Deventer Dagblad

"De eer van Deventer is ermee gemoeid wanneer het nog langer van een dagblad verstoken blijft". Dat was een van de argumenten die uitgever Antonij Hoovenaar Rutgering gebruikte op 17 november 1885 om een dagblad te beginnen. De krant begon te verschijnen in een periode dat Deventer een periode van bloei doormaakte. De Koerier/Deventer Dagblad, zoals de krant eerst heette, moest tegemoet komen aan de groeiende informatiebehoefte van de bevolking. De krant bood voornamelijk plaatselijk en streeknieuws. Bijvoorbeeld de eerste rit met een vélocepede op de Brink, de landskampioenschappen van Go Ahead en de massaontslagen bij de fabriek van Ankersmit. Van 1 juli 1939 tot 30 maart 1945 heette de krant De Koerier, Deventer dagblad. Daarna Algemeene Koerier voor Overijsel en Gelderland, maar vanaf 1946 weer Deventer Dagblad. De krant werd toen door Kluwer uitgegeven. Sinds 1994 is Wegener in Apeldoorn de uitgever. Sedert enkele jaren luidt de nieuwe naam De Stentor.

Al sinds 1837 kende Deventer een weekblad, de Deventer Courant, opgericht door P.C. Molhuysen en gedrukt bij drukkerij De Lange. Dit weekblad, dat vanaf 1924 een huis-aan-huis-blad werd, hield in 1926 op te bestaan.