Bombardementen '40-'45

Tegen het einde van de oorlog waren de bruggen van Deventer en dan vooral de spoorbrug het doelwit van de Geallieerden. Met de geallieerden bedoelen we de landen die samenvochten tegen Duitsland. De voornaamste reden van de bombardementen was om een einde te maken aan het vervoer vande vliegende bommen V-1 en V-2 door de Duitsers naar het westen van Nederland. De sterke Duitse luchtafweer maakte het noodzakelijk de bommen vanaf grote hoogte te laten vallen. Daardoor misten de bommen steeds weer hun doel. Veertien aanvallen tussen september 1944 en februari 1945 hadden tot resultaat, dat de spoorbrug niet of nauwelijks werd geraakt, terwijl de verwoestingen in de stad zelf heel groot waren. Op 6 februari 1945 vond er in Deventer een hevig bombardement plaats waarbij 61 mensen om het leven kwamen. Er vielen bommen in de Lagestraat ,aan de Welle, in de Polstraat, Rijkmanstraat, Menstraat, Achter de Muren, Bagijnenstraat, Bergsingel, Parkweg, Twelloseweg, Bolwerksweg en op de Brink. Het heeft na de bevrijding in 1945 jaren geduurd om te werken aan de wederopbouw. Verw. 1: Oorlog 1940-1945