Bioscoop EDB

Nadat op de Deventer kermis al filmvoorstellingen in een tent waren gehouden, werd in 1911 de eerste Deventer bioscoop (EDB) geopend in de Smedenstraat. Kort daana volgden bioscopen Luxor aan de Brink en Cinema Palace in de Lange Bisschopstraat. Bioscoop Luxor werd gebouwd in de typische stijl van de Amsterdamse School en is een rijksmonument.
Tegen het eind van de vorige eeuw verdwenen alle drie bioscopen. Er was toen al een filmhuis en er kwam een grote nieuwe bioscoop bij De Boreel.