Walstraat

De Walstraat dankt haar naam aan de middeleeuwse stadswal. De straat vormde de verbinding tussen Brinkpoort en Bergpoort. In enkele huizen zijn nu nog restanten van de oude stadsmuur te zijn. Achter de Walstraat bevond zich een gracht, die bij de afbraak van de vestingwerken rond 1870 gedempt werd. Nu zie je daar een laag gelegen strook grond, begroeid met bomen en struiken.
In de middeleeuwen en in de eeuwen daarna woonden in de Walstraat vooral handwerkslieden en enkele stadsboeren. Van de vroegere stadsboerderijen zijn nog gedeeltes te zien. In de jaren zestig maakte de Walstraat een vervallen en troosteloze indruk. Het scheelde niet veel of er zou flink gesloopt worden. Gelukkig werd de NV Bergkwartier opgericht, die zich beijverde voor restauratie van de oude panden. Dat lukte mede dankzij de subsidies die van het Rijk ontvangen werden.
Er kwamen veel nieuwe winkels, galeries en kleine bedrijfjes. Nu maakt de straat een zeer levendige indruk. Elk jaar wordt hier in december het Dickensfestijn gehouden, dat in één weekend zo'n honderdduizend bezoekers trekt.