Vestingwerken

Tussen 1597 en 1621 werd om de stad een geheel nieuwe verdedigingsgordel aangelegd, omdat de oude stadsmuren niet meer bestand waren tegen grof geschut. De wallen werden in een stervormig patroon aangelegd zoals op de Stadsplattegrond van Johannes Blaeu uit 1649 goed te zien is.
Eeuwen hebben die vestingwerken gediend voor de verdediging van de stad. Maar in de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 bleek dat die oude vestingwerken niet meer bestand waren tegen de moderne kanonnen uit die tijd. En als die vestingwerken dan toch geen nut meer hadden, konden ze net zo goed afgebroken worden, dacht men. In Deventer zijn aan het eind van de negentiende eeuw veel van die vestingwerken afgebroken. Dat heeft men zo precies gedaan, dat je in de tegenwoordige tijd nog maar weinig van die oude vestingwerken terug kan vinden.
De afbraak van de vestingwerken was een flink stuk werk. Veel mannen zijn daar een aantal jaren mee bezig geweest. Op sommige plekken waren de stadsmuren wel een meter dik!