Regentenfamilies

De stadsbestuurders behoorden eeuwenlang tot de rijkste families. Het ging maar om een beperkt aantal geslachten. Ze woonden in grote, indrukwekkende huizen in de stad en hadden vaak ook nog een mooi buitenhuis op het platteland.
De heren hadden vaak rechten gestudeerd en hun opleiding afgesloten met een lange educatiereis naar Frankrijk en Italië. Met hun ambt in het stadsbestuur bevoordeelden ze zichzelf en hun familie. Vaak zaten meerdere leden van één familie in het stadsbestuur. Door onderling te trouwen hielden ze geld en macht binnen hun kringen. Daartoe maakten ze onderling afspraken: doe jij dit voor mij, dan doe ik dat voor jou.

Zo hebben veel leden van de familie Jordens gedurende vijf eeuwen een rol gespeeld in het openbaar bestuur, in de rechtspraktijk (bijv. als notaris of procureur) en in talloze besturen van maatschapelijke en culturele instellingen in Deventer. Dit geslacht bereikte de hoogste bloei in de zeventiende en achttiende eeuw. Hun aanwezigheid heeft tot in de twintigste eeuw geduurd. Zo hebben zij in 1930 bemoeienis gehad met het Jordenshofje in de Kleine Overstraat nr. 23.
Zelf woonden zij o.a. in de Polstraat nr. 14 en in de Papenstraat nr. 26, het Jordenshuis. Hun buitenhuizen waren onder meer De Bannink bij Colmschate, Het Schol aan de overkant van de IJssel en De Matanze bij Terwolde.

afb.: Polstraat 14?
verwijzing 1 naar: Jordenshuis; verwijzing 2 naar: Jordenshofje