Noordenbergkwartier

Naast het Bergkwartier kent Deventer nog een oude stadswijk waar in de middeleeuwen al veel bedrijvigheid ontstond: het Noordenbergkwartier. Uit opgravingen is gebleken dat het op een rivierduin gelegen gebied al vanaf de negende eeuw doorlopend bewoond is geweest. Er werden waterputten en scherven uit de negende eeuw en fragmenten van maalstenen en hutkommen (kleine werkplaatsjes) uit de tiende en elfde eeuw gevonden. Er werkten allerlei ambachtslieden, zoals bewerkers van been en leer, maar ook boeren. Op de verhoogde stadswal kwamen molens te staan die zorgden voor de benodigde energie.

Er stonden aan het eind van de middeleeuwen al enkele belangrijke gebouwen, zoals het Geertruidengasthuis of pestengasthuis (nu Fermerie) en het Buiskenshuis van de Zusters van het Gemene Leven. Opvallend was ook de grote Noordenbergtoren, die belangrijk was voor de verdediging van de stad.

In het midden van de vorige eeuw raakte het Noordenbergkwartier sterk in verval, mede door de verwoestingen in de oorlosjaren. Er werd hier en daar gesloopt o.a. om plaats te maken voor een nieuw politiebureau (1974). Er werd ook een begin gemaakt met restauratie van oude panden, o.a. voor het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek. De vroegere bewoners hebben zich ingezet voor het behoud van hun woonwijk. Dat is goed gelukt, want tegenwoordig is het Noordenbergkwartier weer een levendige woonwijk met minder dure huizen dan in het Bergkwartier.