Knutteldorp

Vanaf 1901 werden er veel arbeiderswoningen gebouwd, omdat de Woningwet het wonen in oude krotten verbood.
Het ontwerp voor het complex in de wijk tussen de Zutphenselaan en de H.F. de Boerlaan, gebouwd op een oud verdedigingswerk, omvatte 326 woningen en tien winkels. In 1924 was de bouw klaar. Het was het grootste complex arbeiderswoningen dat tot dan toe gebouwd was. De wijk had een besloten karakter doordat ze toegankelijk was door poortwoningen.
De officiële naam was 'Buiten het Pothoofd', maar de wijk werd al snel 'Knutteldorp' genoemd, naar de ontwerper van de wijk, de Deventer architect W.P.C. Knuttel.
Al twee jaar later, in 1926, werd de wijk zwaar getroffen door het hoge water van de IJssel. In 1975-1976 is het Knutteldorp gerenoveerd, maar na 1995 moesten alle huizen worden afgebroken, mede door de slechte funderingen. Alleen het poortje tussen de Almensestraat en het Bellendonkplein bleef staan. Die slechte funderingen waren wellicht een gevolg van de overstroming in 1926. In de hele wijk kwam nieuwbouw in dezelfde opzet als in 1923-1924. De huizen lijken op de oude huizen; het stratenpatroon is ook nauwelijks veranderd.
Knuttel ontwierp ook de (nu afgebroken) wijk het Hoornwerk. Van hem zijn ook huizen in Tuindorp, een rij van elf woningen aan de Zwolseweg (77-97) uit 1923 en de school op de Nieuwe Markt uit 1955. Veel panden van Knuttel zijn in de loop van de twintigste eeuw alweer gesloopt. Knuttel was ook restauratiearchitect.
Afb.: Ach Lieve Tijd, p. 120 ontwerp knutteldorp
Verw.: Raambuurt