Joodse begraafplaats

De joodse begraafplaats maakt deel uit van de oude Algemene Begraafplaats aan de Diepenveenseweg en is met een stenen muur daarvan gescheiden. Het kerkhof stamt uit 1870. Daaarvoor was er al een joodse begraafplaats in het gebied Voorstad Centrum. Die begraafplaats moest geruimd worden bij de sloop van de stadswallen. Op de begraafplaats worden nog steeds joodse inwoners van Deventer en omgeving begraven.

Op de grafstenen die allemaal dezelfde vorm hebben staan de namen in Hebreeuwse letters vermeld. Er bevindt zich op deze begraafplaats één verzamelgraf waar de overblijfselen van 308 personen van de eerste joodse begraafplaats zijn herbegraven.

Aan het pad dat naar het kerkhof voert bevindt zich nog een gebouwtje dat 'Metaarhuis' wordt genoemd. In dit huis wordt het dode lichaam, dat met een laken is afgedekt, met warm water overgoten, voordat de begrafenis plaatsvindt.