Jacobus Revius

Jacobus Revius leefde van 1586 tot 1658. Hij werd geboren in Deventer als Jacob Reefsen en overleed in Leiden. Hij studeerde theologie in Leiden en Franeker en was van 1614 tot 1642 predikant in Deventer. In 1618 werd Revius belast met de zorg voor de stadsbibliotheek. Hij had ook een belangrijk aandeel in de oprichting van het Athenaeum Illustre in 1630.
Hij werd bekend als dichter en schrijver. Bekend van hem zijn de Overijsselsche Sangen en Dichten. Hij was ook geschiedschrijver. Hij schreef o.a. een boek over de geschiedenis van Deventer: Deventer Illustrata. Een moderne vertaling van dit boek kwam uit onder de titel: Licht op Deventer.
Revius was streng in de protestantse leer. Hij werkte eraan mee dat Gualtherus Sylvanus, rector van de Latijnse School, ontslagen werd. Revius vond dat Sylvanus op de Latijnse School te weinig aandacht besteedde aan het godsdienstonderwijs volgens de strenge protestantse leer. Hij keerde zich fel tegen de katholieke kerk.

Ter gelegenheid van zijn 450e geboortejaar werd in 1936 in de Grote of St. Lebuinuskerk deze gedenksteen aangebracht.