Jacob van Breda

Drukker Jacob van Breda was een leerling van Richard Paffraet. Hij kwam in 1483 naar Deventer en was hier werkzaam tot 1518. Hij woonde op de hoek van het Grote Kerkhof en de Polstraat naast de Latijnse school. Jacob drukte vooral schoolboeken voor de studenten van die school.
Zijn drukkersmerk toont een houten drukpers, zoals deze in de begintijd van het drukken werd gebruikt. Je ziet er de drukker en de zetter aan het werk.
In die tijd behoorde Deventer tot de top van de Europese drukkerssteden. 25% van de boeken werd in die tijd in Deventer gedrukt.