Houtmarkt

De naam Houtmarkt herinnert nog aan de plek waar in 1472 een aparte houthaven met houtopslag ontstond bij de monding van de Schipbeek. Op die plaats ontstond een stapelmarkt voor hout. Hout kon daar worden opgeslagen om vroeger of later te worden verkocht of te worden doorgevoerd.

Als handels- en jaarmarktstad kende Deventer een bloeiende handel in hout, stokvis, natuursteen (vooral tufsteen), graan en andere producten. Sommige straten en pleinen herinneren nog aan die handel of aan de fabricage van:

Houtmarkt: hout
Stromarkt: stro
Roggestraat: rogge
Botermerkt: boter
Vispoort: vis
Veemarkt: runderen
Tapijtstraat: tapijten
Tabaksstraat: tabak