Hofjes, gangen en stegen

Veel van die mensen woonden in kleine huisjes in gangen, hofjes en steegjes, zoals hier in de Vijgenboomgang bij de Noordenbergstraat.
Je zult begrijpen dat het vol was in de stad. Het stonk er en het was er ook vies. Afval werd op straat of in de stadsgrachten gegooid. Uit diezelfde grachten werd soms weer drinkwater gehaald. Je begrijpt dat je daar ziek van kon worden. Maar zelfs als het water opgepompt werd, was het nog vies. Ook het grondwater onder de stad was veel te vies om te drinken, door al die troep die al eeuwen lang op straat gegooid was. Veel werken, weinig eten, slecht drinken, slechte huizen: je zult begrijpen dat er veel mensen ziek werden. Soms waren er zelfs epidemieën en stierven soms wel honderden mensen tegelijk aan ziektes als cholera.
Belangrijke verbeteringen kwamen er aan het eind van de negentiende eeuw door de aanleg van het leidingwaternet, de bouw van betere woningen en het ophalen van huisvuil.