Germanen

De Germanen kenden in vergelijking met de bewoners uit de Brons- en de IJzertijd een hoog levenspeil. Er zijn tal van inheemse producten uit die tijd bekend. De Germanen waren georganiseerd in stammen, kenden een eigen godenwereld, woonden samen in dorpen en kenden geen stedelijke cultuur, zoals de Romeinen die wel kenden. De stammen hadden onderling intensieve economische en sociale contacten. Bij opgravingen op het terrein van De Scheg heeft men sporen gevonden van een Germaanse nederzetting.uit ongeveer 600 vóór Christus.