Geert Grote

In 1340 werd Geert Grote geboren als zoon van een rijke lakenkoopman. Zijn naam wordt ook wel geschreven als Geert Groote. Toen hij tien jaar was stierven zijn ouders aan de pest. Nadat hij in Deventer de Latijnse School had gevolgd, ging hij studeren aan de universiteit van Parijs. Toen hij achttien jaar was mocht hij zich al Meester in de Vrije Kunsten noemen. Een glansrijke toekomst als wetenschapper lag voor hem. Na een zware ziekte besloot Geert Grote in 1372 een heel ander leven te gaan leiden. Hij deed afstand van hoge kerkelijke functies en schonk veel van zijn bezittingen weg. Zijn huis in de Bagijnenstraat stelde hij open voor vrouwen die een geestelijk leven wilden leiden. Hij legde daarmee de grondslag voor de stichting van de Zusters van het Gemene (gemeenschappelijke) Leven. Geert Grote trok rond en spoorde de mensen aan om een christelijk leven te gaan leiden in navolging van Jezus. Hij had veel kritiek op de leiding van de kerk, die teveel gericht was op het verkrijgen van rijkdom en macht. In 1383 legde de kerkelijke leiding hem een preekverbod op. Na zijn dood in 1384 stichtte Florens Radewijns, een leerling van Geert Grote, de gemeenschap van de Broeders van het Gemene leven. Ze woonden eerst in de Engestraat en later in het Heer Florenshuis aan het Lamme van Dieseplein. Deze gemeenschap is evenals de zustergemeenschap van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs en de boekcultuur. Later zijn er kloostergemeenschappen uit voortgekomen, zoals in Diepenveen en Windesheim. De beweging waaraan Geert Grote aan de basis heeft gestaan wordt de Moderne Devotie genoemd.