Familie Schimmelpenninck

Op de grafzerk van Gerrit Schimmelpenninck in de Bergkerk komt dit familiewapen voor. Het bevat twee gekruiste sleutels, omlijst door bladversieringen. Boven het schild een gevleugelde helm met daarin opnieuw twee gekruiste sleutels. Onderaan de Latijnse spreuk: HONOS ANTE DIVITIAS. Daarmee wordt uitgedrukt dat eer belangrijker is dan aanzien in de vorm van rijkdom.
Gerrit Schimmelpenninck (1725-1804) was een belangrijk wijnkoper. Hiermee verdiende hij zoveel dat hij als buitenverblijf het kasteel Nijenhuis in Diepenheim kon kopen. Rutger Jan Schimmelpenninck was een zoon van hem.Hij kreeg als raadspensionaris grote bekendheid tijdens de Franse Tijd.
De familiewoning in Deventer stond op de hoek Brink/Maansteeg (nu Brink 23, het Schimmelpenninckhuis). In het snijraam boven de voordeur zie je ook weer de gekruiste sleutels. Behalve woonhuis was het ook pakhuis. Dit is vooral aan de achterzijde, in de Maansteeg, goed te zien.

verwijzing 1 naar: DAIM-fabriek; verwijzing 2 naar: Rutger Jan Schimmelpenninck