Armenschool

In 1882 werd aan de Houtmarkt een armenschool gebouwd, ook wel klompenschool genoemd. Het was een openbare lagere school voor kinderen van arme mensen. Die kinderen gingen toen nog niet naar dezelfde school als de kinderen van rijke mensen.De openbare scholen hadden toen nog geen naam; ze werden school A, B, C of D genoemd. De eerste christelijke lagere school dateert uit 1870 en de eerste katholieke school uit 1885. De kinderen hadden een lange schooldag van 9 tot 12 uur, van 2 tot 4 uur en van 5 tot 7 uur (op woensdag van 9 tot12 uur en op zaterdag van 9 tot 11 uur). Bij meer dan 70 leerlingen per klas werd een ondermeester aangesteld.

Dit artikel hoort bij:


cultuur

persoon

gebeurtenis